Co to jest Yottabyte?

Co to jest Yottabyte i jak działa?

Jottabajt to 1024lub
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 bajtów.

Jeden jottabajt (skrót „YB”) jest równy 1,000 zettabajtów i jest największą jednostką miary SI używaną do pomiaru danych. Jest nieco mniejszy niż jego odpowiednik znormalizowany przez IEC, yobibyte, który zawiera 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bajtów (280) bytes.

Jeden yottabyte zawiera jeden septillion, lub jeden bilion razy jeden bilion bajtów, co jest takie samo jak jeden bilion terabajtów. Jest to również liczba większa niż jakikolwiek człowiek jest w stanie pojąć. Nie ma potrzeby istnienia jednostki miary większej niż jottabajt, ponieważ po prostu nie ma praktycznego zastosowania dla tak dużej miary. Nawet wszystkie dane na świecie składają się z zaledwie kilku zettabajtów.

UWAGA:Zobacz listę wszystkich jednostek miary używanych do pomiaru przechowywania danych.

Opis pojęcia Yottabyte na tej stronie jest oryginalną definicją SharTec.eu. Jeśli chcesz zamieścić link do tej strony, pamiętaj o podaniu źródła artykułu.

SharTec.eu ma na celu wyjaśnienie terminologii komputerowej w sposób łatwy do zrozumienia. Dążymy do prostoty i dokładności w każdej definicji, którą publikujemy. Jeśli masz uwagi do opisu Yottabyte lub chciałbyś zaproponować nowy termin techniczny, skontaktuj się z nami.

© 2023 SharTec - In primo piano in Tecnologia