Co to jest Yobibyte?

Co to jest Yobibyte i jak działa?

Jobibajt jest jednostką przechowywania danych, która jest równa 2 do 80-tej potęgi, czyli 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bajtów.

O ile yottabajt można oszacować jako 10^24 lub 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bajtów, yobibajt to dokładnie 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bajtów. Ma to na celu uniknięcie niejednoznaczności związanej z rozmiarem yottabajtów. Yobibajt to 1,024 zebibajtów i jest największą jednostką miary.

Aby zapoznać się z listą innych jednostek miary, zobacz ten artykuł Centrum Pomocy.

Skrót: YiB

Opis pojęcia Yobibyte na tej stronie jest oryginalną definicją SharTec.eu. Jeśli chcesz zamieścić link do tej strony, pamiętaj o podaniu źródła artykułu.

SharTec.eu ma na celu wyjaśnienie terminologii komputerowej w sposób łatwy do zrozumienia. Dążymy do prostoty i dokładności w każdej definicji, którą publikujemy. Jeśli masz uwagi do opisu Yobibyte lub chciałbyś zaproponować nowy termin techniczny, skontaktuj się z nami.

© 2023 SharTec - In primo piano in Tecnologia