Co to jest XAML (Extensible Application Markup Language)?

Co to jest XAML (Extensible Application Markup Language) i jak działa?

Skrót od „Extensible Application Markup Language” i wymawia się „zam-uhl.” XAML jest językiem znaczników opracowanym przez Microsoft i służy do tworzenia interfejsów aplikacji. Jest on podobny do HTML, który definiuje zawartość strony internetowej.

Jak inne języki znaczników, XAML używa znaczników do definiowania obiektów. Znaczniki mogą być zagnieżdżone w innych znacznikach, aby zdefiniować obiekty w obiektach. Atrybuty obiektu, takie jak nazwa, rozmiar, kształt i kolor, są definiowane wewnątrz znacznika. Poniżej znajduje się przykład podstawowego znacznika XAML dla przycisku:

<Button x:name=”button” Content=”TechTerms” HorizontalAlignment=”Left” VerticalAlignment=”Top” Margin=”150,300,0,0″/>

XAML został wprowadzony w 2006 roku wraz z WPF (Windows Presentation Foundation). WPF jest rozszerzeniem Microsoft .NET Framework, który zawiera silnik wyświetlania do renderowania interface elementów w Windows aplikacji. XAML jest używany do definiowania i łączenia tych elementów.

Deweloperzy mogą tworzyć kod XAML od podstaw lub użyć programu takiego jak Microsoft Expression Studio lub Blend for Visual Studio do generowania kodu XAML za pomocą edytora WYSIWYG. XAML jest obsługiwany przez każdą aplikację Windows, która jest zbudowana przy użyciu WPF lub Universal Windows Platform.

Rozszerzenie pliku: .XAML

Opis pojęcia XAML (Extensible Application Markup Language) na tej stronie jest oryginalną definicją SharTec.eu. Jeśli chcesz zamieścić link do tej strony, pamiętaj o podaniu źródła artykułu.

SharTec.eu ma na celu wyjaśnienie terminologii komputerowej w sposób łatwy do zrozumienia. Dążymy do prostoty i dokładności w każdej definicji, którą publikujemy. Jeśli masz uwagi do opisu XAML (Extensible Application Markup Language) lub chciałbyś zaproponować nowy termin techniczny, skontaktuj się z nami.

© 2023 SharTec - In primo piano in Tecnologia