Co to jest Zettabyte?

Co to jest Zettabyte i jak działa? Zettabajt to 1021lub 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bajtów. Jeden zettabajt (skrót „ZB”) jest równy 1,000 eksabajtów i poprzedza jednostkę…

Co to jest Zebibyte?

Co to jest Zebibyte i jak działa? Zebibajt jest jednostką przechowywania danych, która jest równa 2 do potęgi 70, czyli 1 180 591…

Co to jest Yottabyte?

Co to jest Yottabyte i jak działa? Jottabajt to 1024lub 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 bajtów. Jeden jottabajt (skrót „YB”) jest równy 1,000 zettabajtów i jest największą…

Co to jest Yobibyte?

Co to jest Yobibyte i jak działa? Jobibajt jest jednostką przechowywania danych, która jest równa 2 do 80-tej potęgi, czyli 1 208 925…

Co to jest UTF (Unicode Transformation Format)?

Co to jest UTF (Unicode Transformation Format) i jak działa? Skróty od ” Unicode Transformation Format.” UTF odnosi się do kilku typów kodowania…

Co to jest Unicode?

Co to jest Unicode i jak działa? Unicode jest uniwersalnym standardem kodowania znaków. Definiuje on sposób, w jaki poszczególne znaki są reprezentowane w…

Co to jest Teraflops?

Co to jest Teraflops i jak działa? Teraflops to jednostka miary używana do pomiaru wydajności obliczeniowej procesora jednostki zmiennoprzecinkowej. Jest równa 1,000 gigaflops…

Co to jest Terabyte?

Co to jest Terabyte i jak działa? Terabajt to 1012lub 1 000 000 000 000 bajtów. Jeden terabajt (w skrócie „TB”) jest równy…

Co to jest Tebibyte?

Co to jest Tebibyte i jak działa? Tebibajt to jednostka przechowywania danych, która jest równa 2 do potęgi 40, czyli 1 099 511…

Co to jest String?

Co to jest String i jak działa? Słowo jest typem danych używanym w programowaniu, takim jak liczba całkowita i jednostka zmiennoprzecinkowa, ale jest…

Co to jest Root Directory?

Co to jest Root Directory i jak działa? Katalog główny, lub folder główny, jest najwyższym poziomem katalogu z systemu plików. Struktura katalogów może…

Co to jest Petaflops?

Co to jest Petaflops i jak działa? Petaflops to jednostka miary używana do pomiaru wydajności jednostki zmiennoprzecinkowej procesora, lub FPU. Może być również…

Co to jest Petabyte?

Co to jest Petabyte i jak działa? Petabajt to 1015lub 1 000 000 000 000 000 000 bajtów. Jeden petabajt (skrót „PB”) jest…

Co to jest Pebibyte?

Co to jest Pebibyte i jak działa? Pebajt jest jednostką przechowywania danych, która jest równa 2 do 50-tej potęgi, czyli 1 125 899…

Co to jest PDU (Protocol Data Unit)?

Co to jest PDU (Protocol Data Unit) i jak działa? Skrót od „Protocol Data Unit”. PDU to określony blok informacji przesyłany przez sieć.…

Co to jest Nybble?

Co to jest Nybble i jak działa? Nybble, czasami pisane jako „nibble”, jest zestawem czterech bitów. Ponieważ w bajcie jest osiem bitów, nibble…

Co to jest MTU (Maximum Transmission Unit)?

Co to jest MTU (Maximum Transmission Unit) i jak działa? Skrót od „Maximum Transmission Unit.” MTU to termin sieciowy, który określa największy rozmiar…

Co to jest Megabyte?

Co to jest Megabyte i jak działa? Megabajt to 106lub 1 000 000 bajtów. Jeden megabajt (skrót „MB”) jest równy 1 000 kilobajtów…

Co to jest Megabit?

Co to jest Megabit i jak działa? Megabit to 106lub 1 000 000 bitów. Jeden megabit (skrót „Mb”) jest równy 1 000 kilobitów.…

Co to jest Mebibyte?

Co to jest Mebibyte i jak działa? Mebibajt to jednostka przechowywania danych, która jest równa 2 do 20-tej potęgi lub 1 048 576…
© 2023 SharTec - In primo piano in Tecnologia